Reflecteren

///

Reflecteren

Reflectie heeft een centrale plaats gekregen in het denken over leerprocessen en wordt gezien als een manier om mensen te helpen bij het begrijpen van hun professionele kennis en handelen (Loughran, 2002). Binnen het beroepsonderwijs is reflective practice een belangrijk onderdeel (Boud, Cressy & Docherty, 2006). Door na te denken bij activiteiten leer je van die activiteiten (Bolhuis, 2015). Schön (1987) noemt deze manier van reflecteren ‘handelingsreflectie’ (‘reflection in action’).

Reflecteren

Handelingsreflectie is een proces waardoor het handelen voortdurend wordt aangevuld en geherstructureerd. Door te reflecteren tijdens de handeling wordt het handelen zelf direct beïnvloed, zonder de tussenkomst van verbale explicitering (Bolhuis, 2015). Een veel voorkomende manier van reflecteren is het reflecteren achteraf. Het nadenken achteraf noemt Schön (1987) ‘reflection on action’ en moet leiden tot ideeën voor een volgende keer. Essentieel bij reflecteren is jezelf en/of elkaar vragen stellen (Bolhuis, 2015). Reflecteren kun je individueel doen, maar het kan ook een gezamenlijke activiteit zijn. Het laatst geval noemt Bolhuis (2015) sociaal interactie. Wat er in de sociale omgeving gebeurt kan zelf onderwerp van reflectie zijn. Reflecteren moet iets opleveren en je aanzetten tot het maken van een volgende actie. Reflectie staat ook centraal bij action learning. Hierbij leert een groep mensen van en met elkaar door gezamenlijk te werken aan een praktijkprobleem en te reflecteren op de opgedane ervaringen. Bij action learning ligt er een even grote nadruk op leren en op doen, waarbij begeleiders proberen hierbij gelegenheden te creëren voor reflectie.

Met App4Talent kunnen lerenden tijdens hun proces reflecteren op hun handelen, dit doen zij door vragen te beantwoorden die terugkomen in hun applicatie. Ook kan de lerende klassikaal hun werk bespreken. Door middel van hun eigen portaal laat de lerende zijn werk zien. Klassikaal wordt het werk besproken.

Feedback

///

Feedback

Robertson (2003) zegt het volgende over feedback “de essentie van feedback is, dat de actie gericht is op het (opnieuw) bereiken van een toestand uit het verleden of één in het verleden gesteld doel” (Robertson, 2003, p. 24). Met feedback kijk je terug op het proces wat je hebt doorlopen. Je stelt je daarbij de vragen; wat ging goed? wat kon beter? en was het resultaat goed? Vragen die betrekking hebben op het verleden om de activiteit in de toekomst beter te doen.

Feedback

Naast feedback kennen wij ook feedforward. Feedforward is vooruitkijken en komt voort uit ons vermogen om te anticiperen op de toekomst (Robertson, 2003). Het gaat bij feedforward om sturing op verwachtingen, hoop, inzicht, en wensen die we in de toekomst willen realiseren. Uitgangspunt van feedforward is het hier en nu en wat je wilt realiseren in de toekomst. Vragen die hierbij horen zijn; wat gaat goed? wat doe ik de volgende keer anders? en wat wil ik de volgende keer bereiken? Vragen die betrekking hebben op de toekomst. Onderstaand figuur laat het verschil tussen feedback en feedforward in één overzicht zien.

Feedback en feedforward (Van Biene, 2004).

Het is dus belangrijk hoe je de vraag stelt. Binnen App4Talent heb je de mogelijkheid om standaardvragen op te stellen die gericht zijn op feedback en feedforward. Daarnaast kan de lerende verschillende personen uitnodigen om feedback aan hen te geven.

Opdrachten waarderen

///

Opdrachten waarderen

Lerende doen veel praktijkervaringen op. De praktijk heeft ook een belangrijk onderdeel binnen het mbo. Wij spreken graag over een betekenisvolle leertaak, deze wordt uitgevoerd in een vaak complexe praktijksituatie en bemoeilijkt de beoordeling. Deze situatie maakt dat de beoordelingen subjectief van aard zijn, wat veel vraagt van degene die de beoordeling doet. De ene beoordelaar zal een betekenisvolle leertaak anders beoordelen dan een andere beoordelaar. Dit heeft te maken met de omgeving waar de taak zich afspeelt en met de afspraken die gelden binnen een bepaald vakgebied. Tevens wordt gezegd dat elke betekenisvolle leertaak een open eind heeft waardoor een beoordeling moeilijk te geven is. Een beoordeling is vaak een resultaat van een taak. Ik spreek hier dan ook liever niet van een beoordeling maar van een waardering.

 

Opdrachten waarderen

Het door de leerondersteuner geven van een waardering aan een betekenisvolle leertaak moet ervoor zorgen dat de lerende verder kan groeien in zijn ontwikkeling. Door elke keer verder te borduren op de waardering, die eerder is gegeven, wordt de ontwikkeling van de lerende zichtbaar. Tevens ziet de lerende zijn eigen voortgang wat motiverend moet gaan werken.

Om de groei van de lerende te zien wordt er binnen App4Talent gewerkt met percentages. Op deze manier kan je eenvoudig de groei aangeven die de lerende heeft gemaakt.

voor wie

Voor wie?

App4Talent is een app- en webapplicatie voor iedereen die een opleiding of training volgt of gewoon zijn/haar ervaringen wil opslaan. Met de app werken leerlingen aan de ontwikkeling van hun competenties. Daarnaast is App4Talent een applicatie die leerondersteuners inzicht geeft in de ontwikkeling van de competenties van hun leerlingen. Tevens kunnen zij met de app sturing geven aan het ontwikkelproces.

hoe werkt het?

Hoe werkt het?

App4Talent is een plug&play systeem, die direct te gebruiken is. Het enige wat je nodig hebt zijn de leerlingen en de docent(en) en praktijkbegeleider(s). Ow ja…wat ook handig is als je weet aan welke competenties, vaardigheden of werkprocessen je leerlingen moeten werken.

De app — leerling

portfolio

Portfolio

In je portfolio verzamel je projecten van je praktijkvorderingen. Je kunt zelf bepalen welke projecten je inzichtelijk wil maken en welke je liever voor jezelf houdt. Projecten waar je het meest trots op bent en die de talenten en kwaliteiten het beste weergeven, kun je als favoriet markeren waardoor ze zichtbaar worden in
je profiel.

profiel

Profiel

Gaande weg bouw je een persoonlijk profiel. In het profiel kun je beschrijven wie je bent. Daarnaast geeft het profiel een overzicht van je werkervaringen, favoriete bewijsstukken en leerlijnen. Tot slot wordt het profiel afgesloten met aanbevelingen van praktijk-
begeleiders en/of werkgevers.
Het profiel is geschikt om bij sollicitatiegesprekken te gebruiken.

Bewijsstukken

In de app beschrijf je wat je doet en wat je kunt door projecten aan te maken. Je beschrijft eerst wat je gaat doen. Daarna koppel je een leerlijn aan het project. Tijdens het uitvoeren van het project maak je foto’s of video’s van het proces en natuurlijk een foto van het eindresultaat. Wanneer het project klaar is, reflecteer je op jouw project. De docent sluit af met zijn feedback

portfolio4

Web — student

Naast de app kun je ook gebruikmaken van de webversie.
In de webversie kun je alles doen wat je in de app ook kunt doen. Werk je liever achter een computer dan kan dat dus.
De webversie geeft in één overzicht het profiel goed weer. Tevens krijg je met de webversie een duidelijk overzicht van de leerlijnen waaraan je hebt gewerkt en van welke leerlijnen nog de nodige aandacht moeten krijgen.

docenten en begeleiders

Docenten en begeleiders

Voor docenten en begeleiders is er een webapplicatie beschikbaar waar zij real-time de voortgang van de leerlingen kunnen bijhouden en sturen. Zo kunnen zij altijd zien waar de leerlingen staan in hun ontwikkeling en hier op inspelen. Docenten en begeleiders kunnen projecten voor leerlingen klaarzetten en de leerlingen direct feedback geven op hun leerlijnen.

Flexibel in te richten

App4Talent is te gebruiken voor iedere opleiding zowel in het praktijkonderwijs, v(s)o, mbo en hbo. Maak je als opleiding gebruik van competenties, vaardigheden, werkprocessen, rubrics of een combinatie hiervan? App4Talent is flexibel in te richten, dus voor ieder type onderwijs en niveau te gebruiken.

Stel je eigen (praktijk)opdrachten samen

Ontwikkel zelf of samen met je collega’s (praktijk)opdrachten die de leerlingen kunnen uitvoeren. Gebruik hierbij foto’s, video’s en documenten ter ondersteuning van je (praktijk)opdracht. Tevens kan je met App4Talent eenvoudig (praktijk)opdrachten delen met je collega’s!

stat1
stat2

Solliciteren met de App

Solliciteren met de App

Door gebruik te maken van de applicatie wordt het makkelijker om te solliciteren. Je eigen profiel kan doorgestuurd en ingezien worden door werkgevers en gebruikt worden bij een sollicitatiegesprek. Aan de hand van je profiel kan je een gesprek voeren met potentiële werkgevers. Doordat werkgevers het profiel kunnen inzien krijgen ze een goed beeld van wat je echt kan en is de kans groter dat je een baan bemachtigd.

App4Talent en onderwijs

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

App4Talent en onderwijs

App4Talent is ontwikkeld vanuit een sterk didactische visie. Bij de ontwikkeling van App4Talent stonden de jongeren en hun ontwikkeling centraal. Wat App4Talent belangrijk vindt aan het leerproces van een jongere is dat de jongere zelf eigenaar is van het leerproces en van het resultaat. Je zou kunnen zeggen dat de docent slechts tijdelijk de eervolle taak krijgt een gedeelte daarvan te mogen begeleiden. Dat maakte dat deze applicatie werd ontwikkeld waarbij de jongere volledig eigenaar is. Het leverde een product op dat de jongere kan meenemen en uitbouwen, ook na het beëindigen van zijn studie. Daarnaast is bij de ontwikkeling onderzocht hoe docenten zo goed mogelijk gefaciliteerd kunnen worden in hun begeleiding. Daarbij is rekening gehouden met hoe jongeren het beste leren. Zo maakt de applicatie het mogelijk om real-time te observeren en te begeleiden. Een gewone stage is omgevormd tot een hybride leeromgeving. Te allen tijde kan in het praktijkproces door een docent worden aangegeven waar leerkansen of leermomenten ontstaan. Waar nodig kan in het proces worden ingegrepen of erop worden gestuurd.

Veel methodes zorgen voor een koppeling van de theorie uit de klas naar de praktijk. Doordat jongeren hun praktijkervaringen nu met App4Talent zichtbaar maken in het klaslokaal, ontstaat er een unieke vorm van blended learning. Het aan elkaar presenteren van leerervaringen zorgt voor beter zelfinzicht en een groter gevoel van eigenwaarde. App4Talent maakt het zo ook mogelijk voor jongeren om praktijkervaringen met elkaar te delen. Zo maakt de docent van zijn klas een echte community of practice.

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_video link=”https://vimeo.com/370249112″][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row]

Slider footer

[vc_row][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row]

ipon

IMG-20160208-WA0000

APP4TALENT – WINNAAR

App4Talent heeft de award gewonnen in de categorie ‘Innovatie van het leren mbo’! De awards werden uitgereikt tijdens de IPON, de vakbeurs voor onderwijsinnovatie en ICT, in de Jaarbeurs in Utrecht.

Het juryrapport:
Met App4Talent kunnen studenten eenvoudig foto’s of filmpjes maken tijdens hun stage (BOL) of werk (BBL). Zo wordt het mogelijk om beroepshandelingen beeldend te tonen en kan de ontwikkeling in de beroepspraktijkvorming gevolgd worden door de school. De afstand tussen school en stage/werk wordt op deze manier kleiner. De jury is vooral te spreken over de flexibiliteit van de app: deze is voor elke opleiding inzetbaar. Ook de gebruiksvriendelijkheid en de koppeling van een app en een web versie zijn pluspunten. Jongeren van nu zijn onlosmakelijk met hun telefoon verbonden, daar speelt App4Talent goed op in.

App4Talent was genomineerd voor de ‘Innovatie Award’ van de NOT-beurs! Wij zijn erg trots op deze nominatie, omdat dit ons de erkenning geeft dat wij op de goede weg zijn.

Jurycommentaar:
App4talent voorziet in een nog niet eerder voldane behoefte van LOB docenten om hun vak op één plek overzichtelijk, beheersbaar en meetbaar te maken. Leerlingen kunnen 24/7 en overal hun bewijzen inleveren met hun smartphone.


ipon