Opdrachten waarderen

///

Opdrachten waarderen

Lerende doen veel praktijkervaringen op. De praktijk heeft ook een belangrijk onderdeel binnen het mbo. Wij spreken graag over een betekenisvolle leertaak, deze wordt uitgevoerd in een vaak complexe praktijksituatie en bemoeilijkt de beoordeling. Deze situatie maakt dat de beoordelingen subjectief van aard zijn, wat veel vraagt van degene die de beoordeling doet. De ene beoordelaar zal een betekenisvolle leertaak anders beoordelen dan een andere beoordelaar. Dit heeft te maken met de omgeving waar de taak zich afspeelt en met de afspraken die gelden binnen een bepaald vakgebied. Tevens wordt gezegd dat elke betekenisvolle leertaak een open eind heeft waardoor een beoordeling moeilijk te geven is. Een beoordeling is vaak een resultaat van een taak. Ik spreek hier dan ook liever niet van een beoordeling maar van een waardering.

 

Opdrachten waarderen

Het door de leerondersteuner geven van een waardering aan een betekenisvolle leertaak moet ervoor zorgen dat de lerende verder kan groeien in zijn ontwikkeling. Door elke keer verder te borduren op de waardering, die eerder is gegeven, wordt de ontwikkeling van de lerende zichtbaar. Tevens ziet de lerende zijn eigen voortgang wat motiverend moet gaan werken.

Om de groei van de lerende te zien wordt er binnen App4Talent gewerkt met percentages. Op deze manier kan je eenvoudig de groei aangeven die de lerende heeft gemaakt.