Privacy Policy

///

Privacy Policy

PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Dit is het Privacy- en cookiebeleid (hierna: Privacybeleid) van App4Talent. Hierin wordt uiteengezet hoe App4Talent omgaat met persoonsgegevens die worden verkregen via de website www.App4Talent.nl en via de mobiele applicatie (hierna: de ‘App’) van App4Talent.

ROLLEN

De onderwijsinstelling waar u werkzaam bent of als student bent ingeschreven is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de App. App4Talent geldt hierbij als verwerker. Dit houdt concreet in dat App4Talent uw persoonsgegevens slechts ten behoeve van de onderwijsinstelling verwerkt en niet voor eigen doeleinden zal gebruiken.

App4Talent is wel verwerkingsverantwoordelijke als het gaat om verwerking van persoonsgegevens die door middel van het contactformulier en cookies op de website worden verzameld. Daarover vindt u hieronder ook meer informatie.

UW PERSOONSGEGEVENS ZIJN VEILIG BIJ APP4TALENT

App4Talent respecteert de privacy van de gebruikers van haar App en website en draagt er zorg voor dat alle persoonlijke informatie die aan App4Talent wordt verschaft, wordt beschermd en vertrouwelijk wordt behandeld.

VERZAMELING EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

AANMAKEN ACCOUNT

Als je als student of docent een account aanmaakt in onze App, dien je via het online aanmeldproces in ieder geval de volgende (persoons)gegevens te verstrekken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Gevolgde opleiding (geldt alleen voor studenten)

Deze gegevens worden gebruikt om de verzamelde informatie in het account aan de juiste onderwijsinstelling, student en/of docent te koppelen, zodat gebruik kan worden gemaakt van de diensten van App4Talent.

PROFIEL

Zodra je als student een account hebt aangemaakt kun je je profiel verder aanvullen met de volgende (persoons)gegevens:

 • Foto’s en video’s
 • Omschrijving
 • Leerlijnen (ook wel competenties genoemd)
 • Werkervaring
 • Uitgevoerde opdrachten
 • Aanbevelingen van docenten en/of werkgevers

Deze gegevens worden door jouw begeleiders en docenten gebruikt om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van jouw werk- en stagevaardigheden.

CONTENT DELEN

Via het account kunnen studenten en docenten onderling content uitwisselen. Deze content kan ook bestaan uit persoonsgegevens. Je bent zelf verantwoordelijk voor alle content – zoals foto’s, video’s, teksten en opdrachten – die je door middel van de App deelt.

Docenten kunnen alleen content inzien van hun eigen studenten. Enkel de beheerder heeft toegang tot de gegevens van alle docenten en studenten die werkzaam zijn bij c.q. ingeschreven staan bij de onderwijsinstelling. De beheerder maakt namelijk alle licenties aan
voor het gebruik van de App en koppelt de docenten aan de juiste leerlingen.

Wanneer de door jouw geplaatste content een link naar de website van een derde partij bevat, houdt er dan rekening mee dat dit Privacybeleid daarop niet van toepassing is. App4Talent raadt je dan ook aan om het privacybeleid van die betreffende derde te
raadplegen.

APP4TALENT VERSTREKT JOUW GEGEVENS NIET AAN DERDEN

App4Talent zal je persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij:

 • je hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven;
 • dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een met App4Talent gesloten overeenkomst, zoals voor de opslag van de gegevens in de Google Cloud;
 • dat op grond van de wet, een rechterlijk bevel of daartoe strekkend verzoek van toezichthoudende- of opsporingsautoriteiten verplicht of toegestaan is;
 • dat noodzakelijk is ter voorkoming of bestrijding van fraude of ter bescherming van onze rechten of de rechten van derden.

BEVEILIGING

Bij de verwerking van persoonsgegevens handhaaft App4Talent te allen tijde een beveiligingsniveau dat gezien de stand van de techniek en de kosten van tenuitvoerlegging voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking, verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

De veiligheid van jouw persoonsgegevens is natuurlijk ook gebaseerd op geheimhouding van
de inloggegevens van je account (gebruikersnaam en wachtwoord). Deel je inloggegevens
dan ook nooit met iemand anders en ga er zorgvuldig mee om.

BEWAARTERMIJN

Je gegevens worden in beginsel tot twee jaar na beëindiging van je account door App4Talent bewaard. In voorkomende gevallen kunnen je gegevens echter langer bewaard worden indien dat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor je gegevens worden verwerkt of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals een bewaarplicht).

INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING

Indien je een account hebt bij App4Talent, kun je jouw gegevens altijd bekijken en zo nodig aanpassen door in te loggen en je accountinstellingen te wijzigen.

Indien dit niet lukt, neem dan even contact op met App4Talent. App4Talent verwijst je hiervoor naar de contactgegevens onderaan. Om misbruik te voorkomen kan App4Talent in voorkomende gevallen enkele vragen stellen om je identiteit te verifiëren.

Overige verzoeken, zoals verzoeken tot verwijdering van je persoonsgegevens, beperking van de verwerking en het maken van bezwaar tegen de gegevensverwerking, moet je bij je eigen onderwijsinstelling indienen. Jouw onderwijsinstelling laat ons vervolgens weten of wij uitvoering moeten geven aan jouw verzoek(en).

INFORMATIEAANVRAAG

Wanneer je via het contactformulier op onze website extra informatie wilt aanvragen over de
App en/of onze diensten, dien je de volgende (persoons)gegevens in te voeren:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Deze gegevens worden door App4Talent gebruikt om de verzochte informatie aan je te
verstrekken en/of je vragen te beantwoorden over onze App en overige diensten.

Omdat App4Talent zelf verwerkingsverantwoordelijke is voor deze gegevensverwerking, dien
je verzoeken tot inzage, correctie en verwijdering met betrekking tot deze
gegevensverwerking rechtstreeks tot App4Talent te richten. App4Talent zal zo spoedig
mogelijk, maar in elk geval binnen de wettelijke termijn, op jouw verzoek reageren.

FUNCTIONELE COOKIES

Op de website van App4Talent wordt gebruik gemaakt van cookies om je gekozen instellingen en ingevoerde gegevens te onthouden, zodat je deze niet bij ieder nieuw bezoek opnieuw hoeft in te voeren. Een cookie is een klein tekstbestandje dat met een pagina van
de website wordt meegestuurd en via je browser op de harde schijf van je computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen.

Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren of dat je wilt dat jouw browser je op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dien je de instellingen in je browser aan te passen. Het verschilt per browser waar deze instellingen
zich bevinden. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden via de ‘help’-functie van de browser.

WIJZIGINGEN

Dit Privacybeleid kan te allen tijde worden gewijzigd. De meest actuele versie van dit Privacybeleid is steeds te vinden via de App of de website van App4Talent. App4Talent adviseert dan ook om dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen, in ieder geval voordat je
persoonsgegevens aan App4Talent verstrekt.

VRAGEN & CONTACTGEGEVENS

App4Talent helpt je graag verder als je vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van het bovenstaande. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.