Feedback

///

Feedback

Robertson (2003) zegt het volgende over feedback “de essentie van feedback is, dat de actie gericht is op het (opnieuw) bereiken van een toestand uit het verleden of één in het verleden gesteld doel” (Robertson, 2003, p. 24). Met feedback kijk je terug op het proces wat je hebt doorlopen. Je stelt je daarbij de vragen; wat ging goed? wat kon beter? en was het resultaat goed? Vragen die betrekking hebben op het verleden om de activiteit in de toekomst beter te doen.

Feedback

Naast feedback kennen wij ook feedforward. Feedforward is vooruitkijken en komt voort uit ons vermogen om te anticiperen op de toekomst (Robertson, 2003). Het gaat bij feedforward om sturing op verwachtingen, hoop, inzicht, en wensen die we in de toekomst willen realiseren. Uitgangspunt van feedforward is het hier en nu en wat je wilt realiseren in de toekomst. Vragen die hierbij horen zijn; wat gaat goed? wat doe ik de volgende keer anders? en wat wil ik de volgende keer bereiken? Vragen die betrekking hebben op de toekomst. Onderstaand figuur laat het verschil tussen feedback en feedforward in één overzicht zien.

Feedback en feedforward (Van Biene, 2004).

Het is dus belangrijk hoe je de vraag stelt. Binnen App4Talent heb je de mogelijkheid om standaardvragen op te stellen die gericht zijn op feedback en feedforward. Daarnaast kan de lerende verschillende personen uitnodigen om feedback aan hen te geven.