Reflecteren

///

Reflecteren

Reflectie heeft een centrale plaats gekregen in het denken over leerprocessen en wordt gezien als een manier om mensen te helpen bij het begrijpen van hun professionele kennis en handelen (Loughran, 2002). Binnen het beroepsonderwijs is reflective practice een belangrijk onderdeel (Boud, Cressy & Docherty, 2006). Door na te denken bij activiteiten leer je van die activiteiten (Bolhuis, 2015). Schön (1987) noemt deze manier van reflecteren ‘handelingsreflectie’ (‘reflection in action’).

Reflecteren

Handelingsreflectie is een proces waardoor het handelen voortdurend wordt aangevuld en geherstructureerd. Door te reflecteren tijdens de handeling wordt het handelen zelf direct beïnvloed, zonder de tussenkomst van verbale explicitering (Bolhuis, 2015). Een veel voorkomende manier van reflecteren is het reflecteren achteraf. Het nadenken achteraf noemt Schön (1987) ‘reflection on action’ en moet leiden tot ideeën voor een volgende keer. Essentieel bij reflecteren is jezelf en/of elkaar vragen stellen (Bolhuis, 2015). Reflecteren kun je individueel doen, maar het kan ook een gezamenlijke activiteit zijn. Het laatst geval noemt Bolhuis (2015) sociaal interactie. Wat er in de sociale omgeving gebeurt kan zelf onderwerp van reflectie zijn. Reflecteren moet iets opleveren en je aanzetten tot het maken van een volgende actie. Reflectie staat ook centraal bij action learning. Hierbij leert een groep mensen van en met elkaar door gezamenlijk te werken aan een praktijkprobleem en te reflecteren op de opgedane ervaringen. Bij action learning ligt er een even grote nadruk op leren en op doen, waarbij begeleiders proberen hierbij gelegenheden te creëren voor reflectie.

Met App4Talent kunnen lerenden tijdens hun proces reflecteren op hun handelen, dit doen zij door vragen te beantwoorden die terugkomen in hun applicatie. Ook kan de lerende klassikaal hun werk bespreken. Door middel van hun eigen portaal laat de lerende zijn werk zien. Klassikaal wordt het werk besproken.