Privacy Policy

PRIVACY- EN COOKIEBELEID
Dit is het Privacy- en cookiebeleid (hierna: Privacy beleid) van App4Talent VOF (hierna: ‘App4Talent’). Hierin wordt uiteengezet hoe App4Talent omgaat met persoonsgegevens die worden verkregen via de website www.App4Talent.nl en via de mobiele applicatie van App4Talent (hierna samen: ‘de App’).

WIJZIGINGEN
Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De meest actuele versie van dit Privacy beleid is steeds te vinden op de website of via de App. App4Talent adviseert dan ook dit Privacy beleid regelmatig te raadplegen, in ieder geval voordat je persoonsgegevens aan App4Talent verstrekt.

PERSOONLIJKE GEGEVENS ZIJN VEILIG BIJ APP4TALENT
App4Talent respecteert de privacy van haar klanten en gebruikers van haar App en diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan App4Talent wordt verschaft, wordt beschermd en vertrouwelijk wordt behandeld.

VERZAMELING EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
AANMAKEN ACCOUNT
Indien je op de App van App4Talent een account aanmaakt, dien je via het online aanmeldproces in ieder geval de volgende (persoons)gegevens te verstrekken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Gevolgde opleiding

Deze gegevens worden gebruikt om de verzamelde informatie in het account aan de juiste persoon, onderwijsinstelling en docent te koppelen, zodat gebruik kan worden gemaakt van de diensten van App4Talent.

PROFIEL
Zodra je een account hebt aangemaakt kun je je profiel verder aanvullen met de volgende (persoons)gegevens:

 • Foto’s en video’s
 • Omschrijving
 • Leerlijnen (ook wel competenties genoemd)
 • Werkervaring
 • Uitgevoerde opdrachten
 • Aanbevelingen van begeleiders en/of werkgevers

Deze gegevens worden gebruikt om jouw begeleiders en docenten inzicht te geven in de ontwikkeling van jouw werk- en stagevaardigheden. Daarnaast kunnen deze gegevens ook worden gebruikt om relevante vacatures aan je te tonen.

E-MAILNIEUWSBRIEF EN INFORMATIEAANVRAAG
Indien je de gratis e-mailnieuwsbrief wenst te ontvangen die door App4Talent wordt aangeboden of extra informatie wilt aanvragen, dien je in ieder geval de volgende (persoons)gegevens te verstrekken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Deze gegevens worden gebruikt om de verzochte informatie aan je te verstrekken en/of de gratis e-mailnieuwsbrief te versturen. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden.

DOORGIFTE AAN DERDEN (CONTACTEN)
Via het account kunnen studenten en docenten onderling content uitwisselen. Deze content kan ook bestaan uit persoonsgegevens. Je bent zelf verantwoordelijk voor alle content, waaronder foto’s, video’s en teksten, die je met de App deelt. App4Talent heeft geen inzage in deze content.

APP4TALENT VERSTREKT JOUW GEGEVENS NIET AAN DERDEN
App4Talent zal je persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij:

 • je hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven;
 • dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een met App4Talent gesloten overeenkomst;
 • dat op grond van de wet of rechterlijk bevel verplicht of toegestaan is;
 • of dat noodzakelijk is ter voorkoming of bestrijding van fraude of ter bescherming van onze rechten.

BEVEILIGING
Bij de verwerking van persoonsgegevens handhaaft App4Talent te allen tijde een beveiligingsniveau dat gezien de stand van de techniek en de kosten van tenuitvoerlegging voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking, verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.
De veiligheid van je persoonsgegevens is natuurlijk ook gebaseerd op geheimhouding van de inloggegevens van je account (gebruikersnaam en wachtwoord). Deel je inloggegevens dan ook nooit met iemand anders en ga er zorgvuldig mee om.

BEWAARTERMIJN
Je gegevens worden in beginsel twee jaar door App4Talent bewaard. ln voorkomende gevallen kunnen je gegevens echter langer bewaard worden indien dat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor je gegevens worden verwerkt of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals een bewaarplicht).

INZAGE EN VERBETERING VAN JOUW GEGEVENS
Je kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die App4Talent van jou in haar bezit heeft. Indien de informatie onjuist is kunt je App4Talent verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van je gegevens kun je, vergezeld van een kopie van een geldig wettelijk identiteitsbewijs ter identificatie (waarbij het Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar is gemaakt), op de volgende manieren richten aan App4Talent:
per e-mail: info@app4talent.nl; of
schriftelijk: App4Talent, t.a.v. Management Cornelis Matelieffstraat 71, 1335 RP Almere
Op voornoemde adressen kunt je ook terecht voor eventuele vragen.
Je ontvangt binnen vier weken een schriftelijk antwoord van App4Talent.
Indien je een online account hebt bij App4Talent, kunt je je gegevens en persoonlijke instellingen altijd bekijken en zo nodig aanpassen door in te loggen en je accountinstellingen aan te passen.

RECHT VAN VERZET
Tegen het gebruik van je persoonsgegevens kun je kosteloos bezwaar maken. Jouw bezwaar tegen het gebruik van je persoonsgegevens kun je per e-mail of schriftelijk richten aan App4Talent aan de hiervoor vermelde adressen en op de hiervoor vermelde wijze (zie ‘inzage en verbetering van jouw gegevens’).
Je ontvangt binnen vier weken een schriftelijk antwoord van App4Talent.

COOKIES
Op de website van App4Talent wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat met een pagina van de website wordt meegestuurd en via je browser op de harde schijf van je computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen.

WAARVOOR WORDEN COOKIES GEBRUIKT?
App4Talent maakt gebruik van cookies om je gekozen instellingen en ingevoerde gegevens te onthouden. Daarnaast worden op de website cookies ingezet die bijhouden welke pagina’s zijn bezocht. Deze informatie wordt verzameld door de webanalysedienst Google Analytics.

WEBANALYSE (GOOGLE ANALYTICS)
App4Talent maakt gebruik gemaakt van Google Analytics, een dienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043).
Google Analytics is een webanalysedienst die gebruik maakt van cookies om te analyseren hoe je de website gebruikt. De cookies worden gebruikt om bezoekersinformatie op te slaan, zoals de tijd waarop het bezoek aan de website heeft plaatsgevonden, of de bezoeker de site eerder heeft bezocht en via welke site de bezoeker op de webpagina is terechtgekomen.
De gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website wordt verzonden naar servers in de Verenigde Staten en daar door Google opgeslagen. App4Talent maakt hierbij gebruik van de optie om het IP-adres te anonimiseren, d.w.z. dat je IP-adres door Google wordt verkort. Hierdoor is tracking op individueel niveau technisch onmogelijk.
Google zal deze informatie gebruiken om te evalueren hoe je de website gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet.
Naast het weigeren van cookies via je browser kun je ook de Google Analytics Opt-out Add-on installeren in je browser. Hiermee voorkom je dat Google Analytics informatie over je websitebezoeken verzamelt.

COOKIES WEIGEREN EN VERWIJDEREN
Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren of dat je wilt dat je browser je op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dien je de instellingen in je browser aan te passen.

Je hebt overigens altijd de mogelijkheid om reeds geplaatste cookies van de harde schijf van je computer, tablet of telefoon te verwijderen.

PRIVACY BELEID VAN DERDEN
Dit Privacy Beleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van
links met de App zijn verbonden. App4Talent aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met je (persoons)gegevens. App4Talent adviseert daarom om je altijd op de hoogte te stellen van het privacy beleid op de betreffende websites.

VRAGEN
App4Talent helpt je graag verder als je vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van het bovenstaande.

CONTACTGEGEVENS
App4Talent
Cornelis Matelieffstraat 71
1335 RP Almere

E-mail: info@app4talent.nl
© 2016 App4Talent B.V., alle rechten voorbehouden.